Flimkien.eu se tkun essenzjali għas-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ!

Sirt naf dwar flimkien.eu mill-midja soċjali. Ġibidni ħafna l-mod kif jikkomunikaw fl-Ewropa, u ngħaqadt mal-komunità ta' flimkien.eu malli skoprejtha. 

L-ewwel attività tiegħi kienet vidjokonferenza ma' ħafna organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u ħtaft l-opportunità biex nippreżenta ruħi u nippreżenta Talento para el Futuro. Dak iż-żmien, konna fil-bidu tal-avventura tagħna ma' Talento, iżda l-Parlament laqagħna b'idejh miftuħin beraħ u għenna f'kull waqt.

Minn dak iż-żmien, ma waqafniex nagħmlu attivitajiet u proġetti ma' flimkien.eu: ikkollaboraw magħna u mal-Kummissjoni Ewropea matul il-famużi "Cafés con Europa", ipparteċipajna, kemm bħala kelliema kif ukoll bħala semmiegħa, f'diversi dibattiti dwar il-futur tal-UE, u konna membri tal-ġurija tal-Premju taċ-Ċittadin Ewropew 2021. 

Din is-sena li ġejja, is-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ 2022, se tkun kruċjali biex timmobilizza lil kemm jista' jkun żgħażagħ u tgħaqqadhom mal-Ewropa.

Flimkien.eu żgur se taqdi rwol essenzjali f'dan, u aħna, minn Talento para el Futuro, qegħdin għas-servizz tagħha għal dak kollu li jista' jkun meħtieġ.

Álvaro, volontier ta' flimkien.eu u direttur ta' Talento Europa