Siru Voluntiera Ewropej! Agħżel li tipparteċipa! Il-futur huwa tiegħek!

L-Ewropa hija dari. Il-Parlament Ewropew sar it-tieni dar tiegħi minn meta sirt voluntiera mal-Uffiċċju ta' Kollegament tal-Parlament Ewropew fir-Rumanija sentejn ilu. 

Oana

Fl-2019, qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, iddeċidejt li xtaqt aktar għar-Rumanija, aktar mill-Ewropa u minni nnifsi! Minkejja sfond b'saħħtu fil-midja u karriera fit-televiżjoni mill-età ta' ħames snin, nemmen li l-akbar sfida professjonali li qatt kelli kienet l-għażla li nsir voluntiera Ewropea. Meta effettivament tibda tara kif se xxerred il-messaġġ dwar id-demokrazija, il-libertà tal-espressjoni, il-kwistjonijiet transfruntiera, it-tibdil fil-klima, l-ugwaljanza u l-inklużività, id-diġitalizzazzjoni, il-migrazzjoni u l-ażil, is-saħħa, eċċ. Kollha kwistjonijiet li bħalissa jinsabu fuq l-aġenda tal-Parlament Ewropew u li huma s-suġġett tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa. Dan huwa dak li tgħallimt mil-laqgħat tiegħi ma' Roberta Metsola, Katarina Barley, Guy Verhofstadt, Manfred Weber u Ursula von der Leyen, President tal-Kummissjoni Ewropea. Sabiex inkunu parti minn avvenimenti simili, neħtieġu biss li noħorġu miż-żona ta' konfort tagħna u nippruvaw ninvolvu ruħna. L-istituzzjonijiet Ewropej huma kompletament miftuħa u l-mexxejja politiċi huma ugwalment trasparenti u miftuħa għad-djalogu. Għalhekk agħżel li tinvolvi ruħek għall-EWROPA! Il-futur huwa tiegħek!