Ħbiberija, laqgħat u involviment: din hija Flimkien.eu għal Anton

Iddeċidejt nipparteċipa fi Flimkien.eu għax toħloq ċittadini ġodda, li jikbru billi jipparteċipaw fl-istituzzjoni mhux f'perspettiva minn fuq għal isfel iżda bħala komunità; komunità li fiha l-kunċett ta' rappreżentanza huwa marbut mal-parteċipazzjoni u mal-impenn u ma għandux jitfixkel mad-demokrazija diretta.

Flimkien.eu ħallietli valur uman: ħbiberiji, laqgħat, networks, il-possibbiltà li nidħol għall-isfida, li nimpenja ruħi personalment għalija u għal ħaddieħor mhux biex bi skop intrinsiku iżda biex ikolli feedback konkret mill-istituzzjonijiet.

Fl-EYE 2021 stajt nieħu sehem fi grupp ta' ħidma dwar id-drittijiet tal-bniedem u stajt nesprimi l-opinjoni tiegħi fi ħdan il-Parlament Ewropew; bis-saħħa tal-uffiċċji tar-rappreżentanza Ewropea fl-Istati Membri, flimkien ma' żgħażagħ oħrajn, stajt nasal fl-iskejjel u nagħti kors ta' edukazzjoni ċivika Ewropea lit-tfal.

Il-libertà hija parteċipazzjoni.

Il-libertà hija parteċipazzjoni.